Ovládání cizího mobilu

Věděli jste, že lze se souhlasem ovládat cizí mobil z pc?

Je potřeba v mobilu mít aplikaci TeamViewer Quick support, tam odeslat sdílení a v pc pak otevřít odkaz nebo zadat ručně ID partnera.