2020-04: Krize začala

Přeji dobré dny…

 

i proto, že to přání nabírá na hloubce a důležitosti. V Americe je aktuálně více nezaměstnaných (přes 20 miliónů), než bylo při Velké hospodářské krizi (15mio). Přes 100 zemí požádalo MMF (Mezinárodní měnový fond) o podporu… Ropa se na 1 den dostala do záporných čísel = někdo byl ochotný zaplatit, když si od něj někdo vezme fyzický barel ropy. Selským rozumem čistý nesmysl, ale doba přidává na divokosti, tak i nemyslitelné se stává reálným.
To vše se děje po 10ti letech růstu, kdy jsme se tvářili „v pohodě“ a měli jsme vytvářet rezervy na horší časy. Vyčítat si je to pozdě, je potřeba se připravit s tím, co máme teď: omezit náklady, rezervy majetku přesunout do něčeho, co špatné časy přežije.

(1) OBECNĚ:

Při každé krizi psychika člověka prochází zhruba 6ti stavy – viz obrázek dole. Stejně tak by se vyjádřil mistr Yoda ze StarWars:Nejdřív svůj strach pojmenovat musíš, než ho zapudit můžeš.“ Celá myšlenka je jednoduchá: čím dříve přijmeme, že se příští roky budeme nacházet v těžším období, tím lépe a dříve se podle toho začneme chovat. Tím nemyslím, chovat se vystrašeně, ale naopak se chovat „sebe-vědomě pokorně“.