Stříbro – výhody nevýhody – IČO a DPH

Jelikož se investice do stříbra považuje za „investici dekády“ a já stále častěji dostávám dotazy, jak a jestli ho nakupovat bez DPH (rozumějte na IČO, legálně), rozhodl jsem se sepsat výhody a nevýhody nákupu fyzického stříbra pro podnikatele i fyzické osoby.


Nákup na rodné číslo se týká drtivé většiny populace:

VÝHODY:

  • nákup ani zpětný prodej není evidován v žádném státním rejstříku
  • o fyzickém držení nikdo neví, což je ona anonymita, kvůli které to spousta lidí kupuje
  • nedaníte zisk
  • v ruce je to už cítit, 100.000 Kč jsou dnes zhruba 3 kg

NEVÝHODY:

  • při nákupu zaplatíte navíc 21 % DPH

Výjimky, jak fyzická osoba může nakupovat stříbro bez DPH, jsou tak úzké, že drtivá většina e-shopů v České republice obchází zákon a dostávají pokuty za krácení daně.

Totéž platí, pokud si stříbro dovezete ze země, kde je nižší DPH a neproclíte ho tu. Riskujete, že na Vás někdo přijde a pak dodaníte rozdíl + nejspíš několik miliónů pokutu za krácení daně státu.


Nákup na IČO:

VÝHODY:

  • při nákupu neplatíte 21 % DPH

NEVÝHODY:

  • nákup i prodej musí být evidován v účetnictví firmy
  • zdaníte zisk
  • někteří daňoví poradci si s tím úplně stále neví rady

Rád bych u toho podotknul, že stříbro aspiruje ještě letos na růst zhruba o 60 %, aby dosáhlo jen na maxima z roku 1980. Odhady některých analytiků sahají až k cenám kolem $300 v blízkých letech, což je 10násobek oproti dnešním cenám. Zvažte každý za sebe, zda raději odvést 21 % na začátku jen z nákupní ceny nebo raději 15 % z celého výnosu (rozdílu prodejní a nákupní ceny). Já jsem pro první variantu.

 

 

Zatím nepotvrzené info z jiného webu:

Plátci DPH
Do této skupiny spadají živnostníci, podnikatelé a právnické osoby (s.r.o., a.s. a další) registrovaní k dani z přidané hodnoty. Pokud takový plátce DPH nakoupí investiční stříbro (živnostníci ho zařadí do obchodního majetku), zaplatí sice DPH, v nejbližším zdaňovacím období si však tuto daň odečte. Investici tedy skladuje za reálné náklady bez daně.

Vzhledem k tomu, že se jedná o investiční instrument a ne surovinu, nemusí mít takový subjekt živnostenský list na zpracování stříbra. Dle většinového názoru daňových poradců neexistuje právně závazná úprava bránící uložení volných prostředků do drahých kovů či podobných aktiv. Pokud pak má plátce živnost nákup – prodej, lze zařadit investiční stříbro mezi ostatní zboží.

V okamžiku, kdy chce plátce stříbro prodat, nabídne ho za cenu včetně DPH. Bude-li protistranou opět plátce, DPH si odečte a nedojde k propadnutí daně. Pokud dojde k prodeji neplátci, ten si daň odečíst nemůže, to ale neznamená navýšení oproti běžné aktuální tržní ceně. Pro plátce je tedy investování či spekulace se stříbrem ve výsledku nezatížená DPH a odpovídá podmínkám investičního zlata.

Pokud je plátce ze zahraničí v rámci EU (např. Slovensko), situace se nemění. Pouze získá zboží již rovnou bez DPH a nemusí čekat s vrácením daně na konec zdaňovacího období, DPH na vstupu i výstupu vyrovná zákazník v rámci svého daňového přiznání.

Neplátci DPH
Ke skupině neplátců patří k dani neregistrovaní živnostníci a nepodnikající osoby – tedy běžní občané. Ti musí nakupovat stříbro za ceny včetně DPH a daň si nemohou odečíst. Oproti plátcům mají tedy o 20% méně výhodnou kupní cenu. Převážná většina investičního stříbra v našem regionu je však v rukou drobných investorů – občanů.

Pokud bude chtít investor neplátce po zhodnocení stříbro prodat, nebude již muset žádné DPH připočítávat, ať prodává plátci či neplátci.

 

DPH u „použitého stříbra“, existuje nebo ne?

Zákon o DPH definuje základní pojmy související se zvláštním režimem. Do zvláštního režimu se totiž mimo použité zboží řadí také umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti. Za použité zboží se pak považuje takové, které je určeno k dalšímu použití, a to buď v nezměněném stavu, nebo po opravě. Mezi použité zboží se však neřadí drahé kovy a drahokamy.