2021-08 Zlato ne-roste?

Krásný další školní rok přeji…

a vlastně by mě od vás zajímalo, jak jste prožili prázdniny. U mě je náplní volného času první potomek, takže letos po dlouhé době žádná dovolená. Na něm vidím každý den, jak je „být naživu“ opravdu souhra snad nekonečna náhod… ten malý píďa se může vlastně úplně kdykoli z jakékoliv důvodu rozhodnout tu nebýt, a totéž se týká nás všech. Ano, jsem každý ráno vděčnější, že mám další den před sebou… přeji Vám jakkoliv malou vděčnost každý den cítit taky 🙂


OBECNĚ:

Touto optikou je mnohem méně podstatné, že například ČNB nejen otevřeně mluví o blížící se finanční krizi, ale dokonce připravuje opatření pro její příchod! Asi jste zaznamenali, že Česká národní banka získá novou pravomoc vyhlásit u finanční instituce ohrožené případnou krizí tzv. moratorium, tedy na určitou dobu pozastavení plnění jejích závazků. Cílem opatření je zabránit dalšímu zhoršení finanční situace dané firmy.

Read More